logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie:

Dyrektor Ośrodka - mgr Tomasz Pawłowski

Wicedyrektor - mgr Renata Kozłowska

Wicedyrektor - mgr Dorota Frątczak

Główna Księgowa - prowadzi CUW w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Organem sprawującym nadzór jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.