logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje

Osoby funkcyjne


dr Maria Magdalena Nowak - dyrektor

mgr Hanna Siedlecka - wicedyrektor

mgr Magdalena Krawczyk - wicedyrektor

mgr Leszek Kubiak - kierownik szkolenia praktycznego