logo
logo bip
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

2009
KZOSiAZ 28.01.2009
KZOSiAZ 18.03.2009
KZOSiAZ 01.04.2009
KZOSiAZ 29.04.2009
KZOSiAZ 27.05.2009
KZOSiAZ 24.06.2009
KZOSiAZ 23.09.2009
KZOSiAZ 21.10.2009
KZOSiAZ 25.11.2009
2010
27.01
24.02
17.03
26.05
23.06
29.09
27.10
3.11