logo
logo bip

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 11 października 2018 r

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załaczniki ze względu na objętość udostepniane są w Biurze Rady w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbytego w dniu 24 kwietnia

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załaczniki ze względu na objętość udostepniane są w Biurze Rady w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbytego w dniu 27 marca 2018r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zinstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane sa w Biurze Rady w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Posiedzenie KZOSIAZ z dn. 27 marca 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 6 marca 2018 r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 21 grudnia 2017 r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. 
Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 29 listopada 2017 r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. 
Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie. 

Posiedzenie KZOSIAZ z dn. 29 listopada 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 21 czerwca 2017r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 24 maja 2017r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 26 kwietnia 2017r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 29 marca 2017r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 08 marca 2017r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 28 grudnia 2016r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 20 grudnia 2016r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 14 grudnia 2016r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 26 października 2016r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 22 czerwca 2016r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 27 kwietnia 2016r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 24 lutego 2016r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 25 listopada 2015r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 28 października 2015r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 24 czerwca 2015r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 23 kwietnia 2015r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 04 marca 2015r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w dniu 28 stycznia 2015r.

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.