logo
logo bip

2020

 

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury z dnia 24 lutego 2020 r.

wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość dostępne są w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

KOKIS 24.02.2020 r.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury i Sportu z dnia 20 stycznia 2020 r. Protokół zapisany jest w formacie pdf, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość dostępne są w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

 

KOKIS 20.01.2020 r

 

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 28 stycznia 2019 r.

Protokół zapisany jest w formacie pdf, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objetość dostępne są w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

KOKIS 28.01.2019 r.
 
Protokół z posiedzennia Komijsi Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 30 lipca 2019 r. 
Protokół zapisany jest w foracie pdf, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobar Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość dostępne są w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
KOKIS 30.07.2019 r. 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia  27 maja 2019 r.
Protokół zapisany jest w formacie pdf, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobar Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość dostępne są w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
KOKIS 27.05.2019 r.
 
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 17 czerwca 2019 r 
Protokół zapisany jest w formacie pdf, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość dostępne są w Biurze Rady Straostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
KOKiS 17.06.2019 r. 
 
Protokoł z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury i Sportu z dnia 23 wrzesnia 2019 r.
Protokół zapisany jest w formacie pdf, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość dostępne są w Biurze Rady Straostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
KOKIS 23.09.2019 r.
 
Protokoł z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury i Sportu z dnia 21 października 2019 r. 
Protokół zapisany jest w formacie pdf, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość dostępne są w Biurze Rady Straostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
 
Protokoł z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury i Sportu z dnia 25 listopada 2019 r. 
Protokół zapisany jest w formacie pdf, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość dostępne są w Biurze Rady Straostwa Powiatowego w Gnieźnie. 
 
Protokoł z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury i Sportu z dnia 12 grudnia 2019 r. 
Protokół zapisany jest w formacie pdf, jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość dostępne są w Biurze Rady Straostwa Powiatowego w Gnieźnie.