logo
logo bip

Dariusz Pilak

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji
 

 

 

Jacek Kowalski

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego             

 

Członek Komisji:

Rewizyjnej,

Finansowej

 

 

 

 

 

 

Stanisław Szczepański

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 

Członek Komisji:

     
Bezpieczeństwa  i Porządku Publicznego


 

 

Piotr Gruszczyński

 

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego

 

 

Członek Komisji:

Finansowej

 

 

Telesfor Gościniak

 

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

 

 

Członek Komisji:

Skarg, Wniosków i Petycji

Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

 

Robert Andrzejewski

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Członek Komisji:

    Rewizyjnej

Oświaty, Kultury i Sportu

 

 

Radosław Sobkowiak

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

Członek Komisji:

     

Skarg, Wniosków i Petycji,Rewizyjnej

 

 

Marek Gotowała

 

Przewodniczący Komisji Finansowej

 

 

Członek Komisji:

     
Finansowej

 

Rajmund Gąsiorek

 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Członek Komisji:

   
 Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

 

Marian Pokładecki

 

Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury i Sportu

 

Członek Komisji:

     
Oświaty

Kultury i Sportu,
Finansowej

     

Danuta Winiarska

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Członek Komisji:

 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Skarg Wniosków i Petycji

     

Maria Kocoń

 

 

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Członek Komisji:

 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Oświaty, Kultury i Sportu

  

Joanna Arndt

 

Członek Komisji:

Skarg, Wniosków i Petycji


Oświaty, Kultury i Sportu

Jerzy Berlik

 

Członek Komisji:

 


 Skarg

Wniosków i Petycji,   Rewizyjnej

 

Zbigniew Bręklewicz

 

Członek Komisji:

 

Rewizyjnej

 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Jaromir Dziel

 

Członek Komisji:


Rewizyjnej

 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

 

Leszek Figaj

 

 

Członek Komisji:

 

 

Skarg, Wniosków i Petycji

Oświaty, Kultury i Sportu

 

Dariusz Igliński

 

 

Członek Komisji :


Zdrowia, Opieki Społecznej
 i Aktywizacji Zawodowej

 

 

 

Andrzej Kwapich

 

Członek Komisji:

 


Finansowej

Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

Mirosława Lewicka

 

 

Członek Komisji:

 

 

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Maciej Łykowski

 

Członek Komisji:

 

 

Komisji Infrastruktury, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska

 

Zdrowia, Opieki Społecznej  i Aktywizacji Zawodowej

Marcin Makohoński

 

 

Członek Komisji:

 

 

Rewizyjnej

 

Oświaty, Kultury i Sportu

 

Ewa Mądra

 

Członek Komisji:

Finansowej

Infrastruktury, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska

 

Rafał Skweres

 

Członek Komisji:

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

  

Natasza Szalaty

 

 

 

Członek Komisji: 

 

 

Finansowej 

 

Oświaty, Kultury i Sportu

 

Beata Tarczyńska

 

 

Członek Komisji: 

 

 

Rewizyjnej 

 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Edward Załęski

 

 

Członek Komisji: 

 

 

Rewizyjnej 

 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej