logo
logo bip

Protokół zapisany jest w formacie pdf - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego.Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

Protokół z nadzwyczajnej XV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 30 lipca 2019 r.