logo
logo bip
 1.  Wniosek formalny Radnej Marii  Kocoń
 2. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/28/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dn. 20.12.18 r
 3. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.  
 4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 r.
 5. Uchwała w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 
 6. Uchwała w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
 7. Uchwała w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kłecko wykonywania zadań powiatu w zakresie Powiatowej biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko. 
 8.  Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady powiatu Gnieźnieńskiego Nr II/15/2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęc jest różny w poszczególnych okresach roku szkolengo, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powieżono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach.
 9. Głosowanie w sprawie: ilości Członków Rady Społecznej ZOL.
 10. Głosowanie w sprawie: zamnknięcia listy kandydatów. 
 11. Głosowanie nad kandydaturą Radnego Andrzeja Kwapicha. 
 12. Głosowanie nad kandydaturą Radnej Nataszy Szalaty. 
 13. Głosowanie nad kandydaturą Radnego jacka Kowalskiego. 
 14. Głosowanie nad kandydaturą Radosława Sobkowiaka.
 15. Głosowanie nad kandydaturą Marka Gotowały.
 16. Uchwała w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gieźnie. 
 17. Uchwała w sprawie: Zmiany uchwały Nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Gnieźnie. 
 18. Głosowanie ilości kandydatów członków Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski.
 19. Wniosek o zmianę składu 
 20. Zamknięcie listy kandydatów.
 21. Głosowanie nad kandydaturą Dariusza Iglińskiego
 22. Głosowanie nad kandydaturą Marcina Makohońskiego.  
 23. Głosowanie nad kandydaturą Anny Jung
 24. Głosowanie nad kandydaturą Ewy Mądrej 
 25. Głosowanie nad kandydaturą Edwarda Załęskiego.
 26. Głosowanie nad kandydaturą Pauliny Hennig- Kloski
 27. Głosowanie nad kandydaturą Moniki Boruszewskiej.
 28. Głosowanie nad kandydaturą Danuty Winiarskiej 
 29. Głosowanie nad kandydaturą Jerzego Berlika.
 30. Głosowanie nad kandydaturą Tadeusza Purola
 31. Uchwała w sprawie: powołania Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztyu Polski w Gnieźnie.