logo
logo bip

1. Wybór sekretarza obrad

2.Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  28 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 zmienioną Uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2019r.

3. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały NR LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”  zmienioną Uchwałą NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r.

4. Głosowanie uchwały  w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany jego postanowień.

5. Głosowanie uchwały w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Gnieźnie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, przy ul. Jana III Sobieskiego 20

6. Głosowanie uchwały w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Gnieźnie, przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17

7. Głosowanie uchwały w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Gnieźnie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 6

8. Głosowanie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno nieruchomości położonej w Mnichowie, gm. Gniezno

9. Głosowanie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego- Chrobrego

10. Głosowanie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Miasta Gniezna nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego- Chrobrego

11. Głosowanie uchwały  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy al. Reymonta

12. Głosowanie uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR LI/398/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie i nadania jej statutu