logo
logo bip
Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego

Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2020 rok

Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Gnieźnieńskiego 

Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia 46/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych 

Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 

Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania koncepcji i strategii inwestycyjnych 

Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora Danych Osobowych 

Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu obrony cywilnej powiatu gnieźnieńskiego

Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków zespołu do prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021 - 2027/2030

Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu refundacji kosztów wyposażenia nlub doposazenia stanowiska pracy

Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw optymalizacji rozliczeń i sprawozdawczości z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poznaniu oraz kosztów funkcjonowania poszczególnych oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 4/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 

Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 

Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok 

Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.05.2019 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych 

Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.10.2019 r. w sprawie: zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 

Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansów  

Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020

Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ,,Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub osoby na samodzielnych stanowiskach pracy w roku 2020"

Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2019 rok

Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania zabiegów ratowniczych zwalczajacych i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie Gmin: Niechanowo i Witkowo Powiat Gnieźnieński, zagrożonych przez organizmy szkodliwe - chrabąszcza majowego

Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych

Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie 

Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania uprawnień dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pracujących w systemie Bestia

Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.08.2019 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz działania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. (zmienione Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 68/2020 z dnia 13 sierpnia 2020)

Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych 

Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 49/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie  

Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inforkatyka w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym 

Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie  

Zarządzenie Nr 54/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji

Zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu staży/praktyk zawodowych w ramach projektu ,,Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynej pracy" wprowadzonego Zarządzeniem nr 65/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.07.2019

Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 58/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania i gromadzenia materiałów do projektu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2021 rok dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 59/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie zasad i trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym

Zarządzenie Nr 60/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 61/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na satnowisko inspektora w Wydziale Inwestycji

Zarządzenie Nr 64/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gnieźnieńskim

Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji

Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 68/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 69/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego nr 17/2004 z 27.05.2004 r. powołującego Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną jako organu doradczego Starosty Gnieźnieńskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zarządzenie Nr 70/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia kadencji Powiatowej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Staroście Gnieźnieńskim

Zarządzenie Nr 71/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadzonego Zarządzeniem Starosty gnieźnieńskiego nr 17/2004 z 27.05.2004 r. ,zmienionego zarządzeniami Starosty Gnieźnieńskiego nr 46/2007 z 24.07.2007, nr 31/2010 z 14.07.201 oraz nr 43/2012 z 21.08.2012

Zarządzenie Nr 72/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie 

Zarządzenie Nr 73/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania wizji lokalnej w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym i zakończeniem rekultywacji terenów rolnych złoża kruszywa naturalnego ,,WYMYSŁOWO NS II”

Zarządzenie Nr 74/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 75/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy staroście Gnieźnieńskim

Zarządzenie Nr 76/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2019 r w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 109/2019 starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.10.2019 r.

Zarządzenie Nr 77/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 78/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 79/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansnowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promcji zatrudnienia, łągodzenia skutków bezrobocia i i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie  

Zarządzenie Nr 80/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Zarządzenie Nr 81/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansnowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok 

Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2019 rok

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 liistopada 2013 r. w sprawie instrukacji obiegu dokumentacji służbowej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 04.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych poniżej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 04.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ,,Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub osoby na samodzielnych stanowiskach pracy w roku 2019".
 
Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 15.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego specjalisty ds. marketinu i komunikacji społecznej.

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 16.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. oraz zarządzeniem nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017 r. oraz zarządzeniem nr 73/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2017 r.oraz zarządzenia nr 65/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.11.2018 r. oraz zarządzeniem 89/2018 z dnia 18.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego.
 

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 25.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zarudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 25.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 25.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 25.01.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego zmieniające Zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zmienione Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego Nr 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 48/2017 z dnia 18 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 5 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 05.02.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019. 

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 05.02.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 06.02.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków.

Zarządzenie Nr 15/2019 z 07 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie określenia warunków dostępu i ustalenia kryteriów oceny rozpatrywanych wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Zarządzenie Nr 16/2019 z 07 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Zarządzenie Nr 17/2019 z 7 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 
Zarządzenie Nr 18/2019 z 11 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych

Zarządzenie Nr 19/2019 z 18 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 20/2019 z 21 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego.

Zarządzenie Nr 21/2019 z 25 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 22/2019 z 28 lutego 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Zarządzenie Nr 23/2019 z 5 marca 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym

Zarządzenie Nr 24/2019 z 7 marca 2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 


Zarządzenie nr 52/2019 - anulowano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zarządzenie nr 71/2019 z 16.07.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołana Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zarządzenie nr 72/2019 z 17.07.2019 r. Starosty Gnieźneińskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 73/2019 - anulowano

Zarządzenie nr 74/2019 z 18.07.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 75/2019 z 19.07.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowązań finansowych i dokonywania wydatków

Zarządzenie nr 76/2019 z 19.07.2019 r. Starosty Gnieźneińskiego w sprawie procedur kontroli ustalania, pobierania, dochodzenia i gromadzenia środków publicznych Powiatu Gnieźneińskiego oraz realziacji przychodów i rozchodów

Zarządzenie nr 77/2019 z 23.07.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia aktualizacji ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Ocena Ryzyka Zawodowego

Zarządzenie nr 78/2019 z 30.07.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zasad i trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym

Zarządzenie nr 79/2019 z 01.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego zmieniające Zarządzenie Nr 67/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sparwie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gnieźnie na kadencję w latach 2016-2020 zmienione Zarządzeniem Nr 56/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.

Zarządzenie nr 80/2019 z 02.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowania o udzieenie zamówienia publicznego w zakresie wyboru jednostki przeprowadzającej analizy ekonomiczno-finansowej o charakterze strategicznym

Zarządzenie nr 81/2019 z 06.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 82/2019 z 08.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej w 2019 roku

Zarządzenie nr 83/2019 z 09.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 84/2019 z 13.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizacje programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 85/2019 z 19.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 86/2019 z 23.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz działania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 87/2019 z 23.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Zarządzenie nr 89/2019 z 28.08.2019 r. Starosty Gnieźneińskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie nr 90/2019 z 28.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego zmieniające Zarządzenie nr 42/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkadu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz Reguaminu zwrotu kosztów wyposazenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zmienionego Zarządzeniem nr 24/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2017 roku

Zarządzenie nr 91/2019 z 28.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2019 Straosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.08.2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyboru jednostki przeprowadzajacej analizy ekonomiczno-finansowej o charakterze strategicznym

Zarządzenie nr 92/2019 z 30.08.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 93/2019 z 03.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Gnieźnie

Zarządzenie nr 94/2019 z 03.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 95/2019 z 05.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 96/2019 z 09.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Nr 20/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 97/2019 z 09.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie odstapienia od stosowania procedury udzielnie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie na potrzeby udzielenia zamówienia w przedmiocie obsługi prawnej

Zarządzenie nr 98/2019 z 10.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 99/2019 z 19.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 100/2019 z 25.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 101/2019 z 25.09.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 102/2019 z 03.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 103/2019 z 14.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 104/2019 z 15.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji zadania "Strzelnica w powiecie"

Zarządzenie nr 105/2019 z 15.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

Zarządzenie nr 106/2019 z 16.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 107/2019 z 16.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 108/2019 z 16.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowawdzenia inwentaryzacji majątku Starostwa

Zarządzenie nr 109/2019 z 16.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie nr 110/2019 z 23.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 111/2019 z 23.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 112/2019 z 24.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 113/2019 z 28.10.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowsko audytora wewnętrznego

Zarządzenie nr 114/2019 z 07.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 115/2019 z 13.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji i Turystyki

Zarządzenie nr 116/2019 z 15.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 117/2019 z 15.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji do likwidacji elektronicznych nośników informacji niejawnych w Starostwie Gnieźnieńskim

Zarządzenie nr 118/2019 z 20.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznanwania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego, zmienionego zarządzeniem nr 65/2017 Starosty |Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2017 roku

Zarządzenie nr 119/2019 z 22.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 120/2019 z 27.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 121/2019 z 28.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zasad wynajmu i ustalenia stawki bazowej czynszu  za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie nr 122/2019 z 29.11.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 123/2019 z 04.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonym Zarządzeniem nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2014 r.

Zarządzenie nr 124/2019 z 05.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmian godzin pracy w Starostwie Powiatowym w  Gnieźnie w dniu 24.12.2019 r.

Zarządzenie nr 125/2019 z 05.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przeprowadzenia ćwiczebnej ewakuacji osób w związku z zagrożeniem zdrowia i życia

Zarządzenie nr 126/2019 z 06.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 127/2019 z 10.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2019 rok

Zarządzenie nr 128/2019 z 17.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w Wydziale Edukacji i Sportu

Zarządzenie nr 129/2019 z 17.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie nr 130/2019 z 19.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełnienia ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

Zarządzenie nr 131/2019 z 30.12.2019 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2018 rok

Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Załącznik Nr 1 - Ogólne zasady (polityki) rachunkowości
Załacznik Nr 2 - Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalanie wyniku finansowego
Załącznik Nr 3 - Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych
Załącznik Nr 3a - Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. Zasady klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont pomocniczych  oraz ich powiązania z kontami księgi głównej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r.
Załącznik Nr 3b - Wykaz kont księgi głównej (ewidencja syntetyczna) dla jednostki Starostwo Powiatowe w Gnieznie. Zasady klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Załącznik Nr 3c - Zasady ewidencji księgowej związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Załącznik Nr 3d - Zasady ewidencji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Załącznik Nr 4 - Wykaz ksiąg rachunkowych z wykazem zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych
Załącznik Nr 5 - Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów wraz z charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto okreslenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji
Załącznik Nr 6 - Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów 
- ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM 24/2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.01.2018 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na rok 2018.


Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.01.2018 r. w sprawie zaleceń do miejskiego oraz gminnych planów zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 6/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.01.2018 r. w  sprawie  wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.01.2018 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 8/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.02.2018 r. w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.02.2018 r. w sprawie powołania, określenia składu, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5.02.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działaności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zmienione Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 r., zmienione Zarządzeniem Nr 26/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 48/2017 z dnia 18 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 11/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji zadania pn. Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy.


Zarządzenie Nr 12/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.


Zarządzenie Nr 13/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z  dnia 08.02.2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanców domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018. 


Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.02.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentacji służbowej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.02.2018 r. w sprawie: 1) powołania Komisji mającej dokonać oceny dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej lub przyjętej przez poszczególne Wydziały i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, kwalifikujacej sie do brakowania;   2) zabezpieczenia przebiegu niszczenia akt w sposób zgodny z przepisami prawa.

Zarządzenie Nr 16/2018
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.02.2018 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2018 r. w sprawie: 1)  powołania Komisji mającej dokonać oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej lub przyjętej przez poszczególne Wydziały i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, kwalifikujące się do brakowania; 2) zabezpieczenia przebiegu niszczenia akt w sposób zgodny z przepisami prawa.


Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 13.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie "Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub osoby na samodzielnych stanowiskach  pracy w 2018".


Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 14.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 22.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 21/2018
z dnia 26.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego  w sprawie określenia warunków dostępu i ustalenia kryteriów rozpatrywania wniosków  o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 26.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego  w sprawie powołania komisji przetagowej.

Zarządzenie Nr 23/2018
z dnia 28.03.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS).

Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 04.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Zmienione Zarządzeniem nr 66/2018
 
Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 05.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Zarządzenie  Nr 26/2018 z dnia 10.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozsptrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Administracyjnym.


Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 20.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 20.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasad korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia  23.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Biurze Rady.

Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 23.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Biurze Rady.


Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 24.04.2018. r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2017 rok.
Załącznik: Sprawozdanie

Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 26.04.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmieniające Zarzadzenie nr 10/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gosporadczej przez bezrobotnych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.


Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 14.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 16.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ( Wydział Ochrony Zdrowia).


Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 18.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 

Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 22.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przeprowadzenia przeglądu warunków pracy, stanu technicznego pomieszczeń pracy i wyposażenia, infarstruktury IT.

Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 23.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych.

Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 23.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych.

Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 24.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 z dnia 9.12.2015 r. dot. powołania, sposobu postępowania i działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz regulaminu  jej działania.

Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 29.05.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporzadzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 05.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: okresowej zmiany godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 08.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizcji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzanie Nr  43/2018 z dnia 11.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na  2018 rok.

Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia  13.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko młodszego referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (Wydział Ochrony Zdrowia). 

Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 18.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zaleceń do miejskiego oraz gminnych planów zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 29.06.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 04.07.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: ustalenia zasad opracownia i zgromadzenia materiałów do projektu budżetu dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na 2019 rok.
  Załączniki do Zarządzenia Nr 47/2018

Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 13.07.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie     
 

 
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 12.07.2018 r. Starosty Gnieźnienskiego w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i ich zastępców.
 

 
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 12.07.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego Wicestarosty, Członkowi Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Skarbnikowi Powiatu, zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
 

 
Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 13.07.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacjnej na 2018 rok.
 

Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 31.07.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.
      Załączniki do Zarządzenia Nr 52/2018

Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 02.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: okresowej zmiany godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 02.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: zasad wynajmu i ustalenia stawki bazowej czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 07.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: okresowej zmiany godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 09.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 10.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 16.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów.

Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 16.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 17.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 21.08.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 11.09.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzedzie Pracy w  Gnieźnie

Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 11.09.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 13.09.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na rok 2018.

Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 17.09.2018 Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015, zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., zarządzeniem  nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. oraz zarządzeniem nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017 r. oraz zarządzeniem nr 73/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2017 r. 

Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 28.09.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.01.2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 28.09.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 68/2018 z dnia 10.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawdowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 11.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 15.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 15.10.2018 r.  Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 15.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa.

Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 16.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu.

Zarządzenie Nr 74/2018 z dnia 16.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 18.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania Zespołu projektowego do spraw realizacji projektu "Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy".

Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 25.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 77/2018 z dnia 25.10.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 14.11.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 16.11.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 19.11.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji zadania pn. "Błękitna krew".

Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 23.11.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie: zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015r. w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2018r., zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015r., zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015r. , zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017r. oraz zarządzeniem nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017r. oraz zarządzeniem nr 73/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2017r. oraz zarządzenia nr 65/2018 Starosty Gniexnieńskiego z dnia 17.09.2018r.

Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 03.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasad korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz porzyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 03.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie ustalenia nadzoru nad wydziałami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i jednostkami organizacyjnymi. 

Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 07.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. 

Zarzadzenie Nr 85/2018 z dnia 10.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2018 rok. 

Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 14.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji.

Zarzadzenie Nr 87/2018 z dnia 17.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 18.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finanoswego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 18.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds.nazdoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r.,zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r.,zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r.,zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.05.2017 r. oraz zarządzeniem nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017 r. oraz zarządzeniem nr 73/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2017 r. oraz zarządzeniem nr 65/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.09.2018 r. oraz zarządzeniem nr 81/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.11.2018 r.

Zarządzenie Nr 92/2018 z dnia 28.12.2018 r.  Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2019 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 93/2018 z dnia 31.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa.

Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 31.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2018 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.10.2018 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 95/2018 z dnia 31.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie powołania osób do stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Zarządzenie Nr 96/2018 z dnia 31.12.2018 r. Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 


Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2017 rok

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.01.2017 r. w sprawie: 1) powołania Komisji, mającej dokonać oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawnosci w Gnieźnie, kwalifikujacej sie do brakowania; 2) zabezpieczenia przebiegu niszczenia akt w sposób zgodny z przepisami prawa.

Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.01.2017 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji zadania pn. "Błękitna krew".

Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2017 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
Załącznik Nr 1 - Ogólne zasady (polityki) rachunkowości
Załacznik Nr 2 - Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenie wyników finansowych
Załącznik Nr 3 - Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych
Załącznik Nr 3a - Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. Zasady klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont pomocniczych  oraz ich powiązania z kontami księgi głównej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku ze zm.
Załącznik Nr 3b - Wykaz kont księgi głównej (ewidencja syntetyczna) dla jednostki Starostwa Powiatowego w Gnieznie. Zasady klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Załącznik Nr 3c - Zasady ewidencji księgowej związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Załącznik Nr 4 - Wykaz ksiąg rachunkowych z wykazem zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych
Załącznik Nr 5 - Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów wraz z charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto okreslenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji
Załącznik Nr 6 - Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych,ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów - Zmienione Zarządzeniem nr 28/2017

Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zmienione Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego Nr 15/2016 z dnia 19.02.2016 r. - Zmienione Zarządzeniem Nr 48/2017

Zarzadzenie Nr 5/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.01.2017 r.w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.02.2017 r .w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 16.02.2017 r . w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomicy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowaczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2017
.

Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.02.2017 r. w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy .

Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.03.2017 r. w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu  na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów.

Zarządzenie Nr 11/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rostrzygnięcia konkursu na stanowisko informatyka w Zespole ds. Obsługi Informatycznej.

Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2017 r. w sprawie: powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.03.2017 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na  2017 rok.

Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.03.2017 r. w sprawie: odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.
 
Zarządzenie Nr  15/2017
Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 04.04.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2016 rok.

Zarządzenie  Nr 16/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. w sprawie: odwołania Członka Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawoności w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 17/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., zarzadzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r.  - zmienione Zarządzeniem Nr 21/2017

Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.04.2017 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej za 2017 rok.


Zarządzenie Nr 19/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie: ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie "Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub osoby na samodzielnych stanowiskach pracy w roku 2017''


Zarządzenie Nr 20/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.05.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 21/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., zarzadzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r., zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. - zmienione Zarządzeniem Nr 33/2017

Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu.

Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. - Zmienione Zarządzeniem Nr 67/2017 z dnia 09.11.2017 r

Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.05.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 42/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz Regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zmienionego Zarządzeniem Nr 54/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie: powołania zespołu ds. połączenia oraz ujednolicenia baz danych z jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego w oprogramowaniu Quorum Firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. - Zmienione Zarządzeniem Nr 66/2017

Zarządzenie  Nr 26/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.06.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finasowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 27/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie: sposobu realizacji zadań w sytuacjach wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie powiatu gnieźnieńskiego.


Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.06.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Zmienione Zarządzeniem Nr 44/2017

Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.06.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 102/2015 z dnia 9.12.2015 r. dot. powołania, sposobu postępowania i działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.06.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 12.07.2017 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania i zgromadzenia materiałów do projektu budżetu dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na 2018 r.


Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., zarządzeniem 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. - Zmienione Zarządzeniem Nr 73/2017
 
Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.07.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 35/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.08.2017 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Dyrektora Sylwestra Sip do potwierdzenia kserokopii dokumentów składanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki za zgodność z oryginałem.

Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów.

Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjnym.


Zarządzenie Nr 38/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.08.2017 r, w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu.


Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych.


Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. (Traci moc Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego Nr 41/2014 zmieniony Zarządzeniem 15/2016).

Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.08.2017 r. w sprawie: powołania komisji powiatowej do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w skutek nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2017 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 43/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Zespole ds. Obsługi Informatycznej.

Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.09.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji zwany dalej "Zespołem'', który opiniuje projekty architektoniczno-budowlane i zgłaszanie obiektów budowlanych w zakresie ich odbudowy.

Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.09.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok. 


Zarządzenie Nr 47/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.09.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarządzenie Nr 48/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  - Zmienione Zarządzeniem Nr 10/2018 

Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.09.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki orgnizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 50/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z 25.09.2017 r. w sprawie ustalenia dnia 31 października 2017 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Nr 51/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.09.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 52/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.09.2017 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Gnieźnieńskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 54/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.10.2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 55/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 59/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 60/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24,10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 

Zarządzenie Nr 61/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa.

Zarządzenie Nr 62/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.10.2017 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emetytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 63/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.10.2017 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 64/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia  26.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. 


Zarządzenie Nr 65/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego
.

Zarządzenie Nr 66/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9.11.2017 r, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2017 z dnia 07.06.2017 r. dot.powołania zespołu ds.połączenia oraz ujednolicenia baz danych z jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego w oprogramowaniu Quorum Firmy QNT Systemy Informatyczne Sp.zo.o.

Zarządzenie Nr 67/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.11.2017 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego na terenie powiatu gnieźnieńskiego. - Utraciło moc z dniem 31.10.2018 r. w związku z art.5 pkt.72 ustawy z dnia  11 stycznia 2018r.  o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

Zarządzenie Nr 68/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.11.2017 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 69/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczebnej ewakuacji osób w związku z zagrożeniem zdrowia i życia.

Zarządzenie Nr 70/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.12.2017 r. w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 71/2017
Starosty Gnieźnienskiego  z dnia 8.12.2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia 5,8 lub 12 stycznia dniem wolnym od pracy.


Zarządzenie Nr 72/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2017 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. - Zmienione Zarządzeniem Nr 74/2017 z dnia 19.12.2017 r. 

Zarządzenie Nr 73/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawodłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego Zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r. , zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r., zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. oraz zarządzeniem nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. oraz zarządzeniem nr 17/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.04.2017 r. oraz zarządzeniem nr 21/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.05.2017 r. oraz zarządzeniem nr 33/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.07.2017. - Zmienione Zarządzeniem Nr 65/2018

Zarządzenie  Nr 74/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2017 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

Zarządzenie Nr 75/2017 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie Centralnego Rejestru Umów.

Zarządzenie Nr 76/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finasowego Funduszu Pracy w roku 2018 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i atywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie
. -Zmienione Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 17.01.2018 r.

Zarządzenie Nr 77/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.12.2017 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.


Zarządzenie Nr 78/2017
Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.12.2017 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie.


 

Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2016 rok

Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.01.2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - wersja archiwalna

Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.01.2016 r. w sprawie ustalenia nadzoru nad wydziałami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i jednostkami organizacyjnymi

Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskeigo z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego Zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r. oraz Zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r.- Zmienione Zarządzeniem Nr 28/2016

Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.01.2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowewgo Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonych Zarządzeniem nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2014r.

Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.01.2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. analizy zasobów majątkowych przyjętych przez Towarzystwo Miłośników Gniezna od Powiatu Gnieźnieńskiego na podstawie umowy użyczenia z dnia 16 maja 2012 r.

Zarządzenie nr 47/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.08.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Zarządzenie nr 48/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.09.2016 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 50/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.09.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Rolnictwa.

Zarządzenie nr 51/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.09.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.10.2016 r. w sprawie: ustalenia dnia 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie nr 53/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.10.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 54/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 55/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 56/2016 Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczana inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 57/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: inwentaryzacji składników majatku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 58/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.- Zmienione Zarządzeniem nr 60/2017 z dnia 24.10.2017 r.

Zarządzenie nr 59/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku. - Zmienione Zarządzeniem  nr  61/2017 z dnia 24.10.2017 r. 

Zarządzenie nr 60/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz wydawanych decyzji i zgłoszeń przez Starostę Gnieźnieńskiego.

Zarządzenie nr 61/2016  Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.11.2016 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku szkolnego na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej 106".

Zarządzenie nr 62/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.11.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok

Zarządzenie nr 63/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora ds. funduszy europejskich i kontaktów z przedsiębiorcami w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Zarządzenie nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskeigo z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego Zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., Zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., Zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r. oraz Zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. - Zmienione  Zarządzeniem nr 17/2017

Zarządzenie nr 65/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w konkursie nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Zarządzenie nr 66/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na rok 2016.

Zarządzenie nr 67/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.12.2016 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gnieźnie na kadencję w latach 2016-2020.


Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2015 rok

Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.01.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.01.2015 r. w sprawie
zmiany składu zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.01.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.01.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.01.2015 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.01.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015

Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.02.2015 r. w sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora – konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  

Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych- Zmienione Zarządzeniem Nr 32/2018 

Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.02.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania powiatu do obchodów 1050-tej rocznicy chrztu Polski oraz światowych Dni Młodzieży

Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.02.2015 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

Zarządzenie nr 14/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.02.2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy warunków realizacji rozbudowy szpitala w Gnieźnie przy ul. 3 Maja

Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie   przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 17/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.02.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonywania zadania przez ZOZ w Gnieźnie - Zmienione Zarządzeniem Nr 49/2015

Zarządzenie nr 18/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.02.2015 r. w sprawie  powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.03.2015 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.03.2015 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 67/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.10.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 21/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.03.2015 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 22/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.03.2015 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 56/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Zarządzenie nr 23/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.03.2015 r. w sprawie  Zarządzenia Nr 57/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie procedur kontroli ustalania, pobierania, dochodzenia i gromadzenia środków publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego oraz realizacji przychodów i rozchodów

Zarządzenie nr 24/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zaleceń do miejskiego oraz gminnych planów zarządzania kryzysowego - Zmienione Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 12.01.2018 r. 

Zarządzenie nr 25/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów 

Zarządzenie nr 26/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.04.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 z dnia 15.04.2013 r., zmienionego Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 65/2013 z dnia 30.10.2013 r., Zarządzeniem Starosty nr 13/2014 z 28.02.2014 r. oraz Zarządzeniem 59/2014 z dnia 24.10.2014 r. - Zmienione Zarządzeniem Nr 41/2015 


Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.04.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 29/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.04.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepepłnosprawności w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 30/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.04.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepepłnosprawności w Gnieźnie


Zarządzenie nr 31/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.05.2015 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczebnej ewakuacji osób w związku z zagrożeniem zdrowia i życia

Zarządzenie nr 32/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.05.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepepłnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 33/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania Powiatowej Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Zarządzenie nr 34/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.05.2015 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do spraw analizy warunków realizacji rozbudowy szpitala w Gnieźnie przy ul. 3 Maja

Zarządzenie nr 35/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.05.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 36/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie podziału komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na ilość stanowisk pracy.

Zarządzenie nr 37/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 38/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.05.2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce dnia 15 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 39/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania jury konkursu graficznego na wykonanie plakatu pt. Honorowe krwiodastwo oraz określenia zasad pracy członków jury

Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.05.2015 r. w sprawie ustaleniu nadzoru nad wydziałami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i jednostkami organizacyjnymi - Wersja archiwalna


Zarządzenie nr 41/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., zmienionego Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 65/2013 z dnia 30.10.2013 r., Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 13/2014 z dnia 28.02.2014 r., Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 59/2014 z dnia 24.10.2014 r. oraz Zarządzeniem Starosty nr 26/2015 z 01.04.2015 r.


Zarządzenie nr 42/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym


Zarządzenie nr 43/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjna ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko referenta w Wydziale Administracyjnym


Zarządzenie nr 44/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Biurze Rady


Zarządzenie nr 45/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji


Zarządzenie nr 46/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.


Zarządzenie nr 47/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie


Zarządzenie nr 48/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.06.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 49/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24 lutego 2015r.

Zarządzenie nr 50/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.06.2015 r. w sprawie wdrożenia systemu/zasad przejrzystości urzędu poprzez publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 51/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.06.2015 r.  anulowane

Zarządzenie nr 52/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.06.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 53/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.06.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz określenia procedury przygotowywania materiałów do Biuletynu.

Zarządzenie nr 54/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.06.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracuy w Gnieźnie oraz Regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zmienione zarządzeniem nr 24/2017

Zarządzenie nr 55/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

Zarządzenie nr 56/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.07.2015 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 57/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.07.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji dożynek powiatowo - gminnych współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Zarządzenie nr 58/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2015 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania i zgromadzenia materiałów do projektru budżetu dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na 2016 rok - Zmienione Zarządzeniem Nr 65/2015

Zarządzenie nr 59/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2015 r, w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok.  

Zarządzenie nr 60/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.07.2015 r, w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 61/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.07.2015 r. w sprawie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

Zarządzenie nr 62/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.07.2015 r. w sprawie procedur kontroli ustalania, pobierania, dochodzenia i gromadzenia środków publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego oraz realizacji przychodów i rozchodów

Zarządzenie nr 64/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.07.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.02.2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powołania Komisji Socjalnej, zasad korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,- Zmienione Zarządzeniem 28/2018

Zarządzenie nr 65/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.08.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia 58/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2015 roku w sprawie ustalenia zasad opracowania i zgromadzenia materiałów do projektu budżetu dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na 2016 rok

Zarządzenie nr 66/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.08.2015 r. w sprawie okresowej zmiany godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie


Zarządzenie nr 67/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.08.2015 r. w sprawie okresowej zmiany godzin w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 68/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.08.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok


Zarządzenie nr 69/2015 anulowano

Zarządzenie nr 70/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.08.2015 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie "Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej przez pracowników poszczegółnych stanowisk pracy"

Zarządzenie nr 71/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zarządzenie nr 72/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy


Zarządzenie nr 73/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.09.2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu pieczy zastępczej

Zarządzenie nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gneiźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - Zmienione Zarządzeniem 99/2015

Zarządzenie nr 75/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.09.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 76/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 77/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu

Zarządzenie nr 78/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.09.2015 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 79/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 80/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.10.2015 r. w sprawie trybu i zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Starsotwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 81/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.10.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji zadania pn. "Błękitna krew" w ramach projektu WSPO na lata 2014-2020: Organizacja i propagowanie honorowego krwiodastwa - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 82/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia procedur reagowania oraz procedur operacyjnych ewakuacji osób i mienia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych

 
Zarządzenie nr 83/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie"


Zarządzenie nr 84/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 85/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla systemu podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL"

Zarządzenie nr 86/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji -
Zmienione Zarządzeniem Nr 56/2016

Zarządzenie nr 87/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.10.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 88/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.10.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 89/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku -
Zmienione Zarządzeniem Nr 21/2016, 40/2016, 27/2018

Zarządzenie nr 90/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2015 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 91/2015 Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 30.10.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa

Zarządzenie nr 92/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2015 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 93/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.11.2015 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 94/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 95/2015
Strarosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu warunków pracy

Zarządzenie nr 96/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.11.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok


Zarządzenie nr 97/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.11.2015 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 98/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.11.2015 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - Zmienione Zarządzeniem Nr 103/2015

Zarządzenie nr 100/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.11.2015 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie


Zarządzenie nr 101/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.12.2015 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 102/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.12.2015 r. w sprawie powołania, sposobu postępowania i działania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz regulaminu jej działania

Zarządzenie nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego Zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r. -
Zmienione Zarządzeniem Nr 3/2016

Zarządzenie nr 104/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2015 rok

Zarządzenie nr 105/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Biurze Rady Powiatu

Zarządzenie nr 106/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.12.2015 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2014 rok

Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.01.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok

Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.01.2014 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.01.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/2010 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach

Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2014 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.02.2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014

Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Zdrowia

Zarządzenie nr 10/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.10.2011  r. w sprawie: wprowadzenia zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o systemie kontroli zarządczej 

Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu projektu „Błękitna krew”

Zarządzenie nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powołania Komisji Socjalnej, zasad korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego Funduszu pracownikom Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Zmienione Zarządzeniem Nr 64/2015

Zarządzenie nr 13/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany składu zespołu projektowego, ds. realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”  - Zmienione Zarządzeniem 59/2014

Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2014 r. w sprawie pomocy finansowej z ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.03.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok

Zarządzenie nr 16/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.03.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Zarządzenie nr 17/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.03.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok

Zarządzenie nr 18/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.03.2014 r. w sprawie powołania jury konkursu fotograficznego i filmowego „Honorowe krwiodawstwo w obiektywie” oraz określenia zasad pracy członków jury

Zarządzenie nr 19/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2013 rok

Zarządzenie nr 20/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.07.2011 r. 

Zarządzenie nr 21/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.03.2014 r. w sprawie powołania Męża zaufania w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie  

Zarządzenie nr 22/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.04.2014 r. w sprawie powołania zespołu Konsultacyjnego ds. aktualizacji „Strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020”

Zarządzenie nr 23/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.04.2014 r. w sprawie powołania komisji do wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Zarządzie Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie

Zarządzenie nr 24/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.04.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok

Zarządzenie nr 25/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.04.2014 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 26/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.04.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2013 w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 27/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.05.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok  

Zarządzenie nr 28/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.05.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie szpitala w Gnieźnie przy ul. 3Maja

Zarządzenie nr 29/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.06.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Zdrowia - Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 
Zarządzenie nr 29A/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.06.2014 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie  
 
Zarządzenie nr 30/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2014 rok  
 
Zarządzenie nr 31/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 września 2011 r. "przetargu" w trybie określonym w art. 701 oraz 703 - 705 Kodeksu cywilnego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej

Zarządzenie nr 32/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.07.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat
 
Zarządzenie nr 34/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.07.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok  

Zarządzenie nr 35/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg 

Zarządzenie nr 36/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.07.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2009 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 37/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.07.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok

Zarządzenie nr 38/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora - konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Zarządzenie nr 39/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.07.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok

Zarządzenie nr 40/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.07.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok

Zarządzenie nr 41/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  - Zmienione Zarządzeniem Nr 15/2016

     Regulamin przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej 

     Wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej  

     Umowa o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej 

     Regulamin refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

     Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  

     Umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zarządzenie nr 42/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz Regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej- Zmienione Zarządzeniem Nr 54/2014

     Regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej

     Umowa o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków   

     Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków 

     Charakterystyka ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia

     Informacja na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań   

     Oświadczenie osoby niepełnosprawnej 

     Oświadczenie 

     Regulamin zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej   

     Umowa o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

     Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

     Oświadczenie pracodawcy

     Oświadczenie o pomocy publicznej

     Oświadczenie dotyczące uzyskanych dochodów i zobowiązań finansowych Poręczyciela

Zarządzenie nr 43/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.08.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok


Zarządzenie nr 44/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.08.2014 r. w sprawie dokonania zmiany w przydziale Starszym specjalistom ds. Organizacji Rozwoju Edukacji (SORE) szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”

Zarządzenie nr 45/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.09.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok


Zarządzenie nr 46/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.09.2014 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 47/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.09.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok

Zarządzenie nr 48/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.09.2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. informatyzacji urzędu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 49/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.09.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora – konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Zarządzenie nr 50/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.10.2014 r. w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”

Zarządzenie nr 51/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.10.2014 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 52/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.10.2014 r. w sprawie
powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej - Wersja archiwalna


Zarządzenie nr 53/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.10.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 54/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.10.2014 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok


Zarządzenie nr 55/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2014 r. w sprawie  wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego -
Zmienione Zarządzeniem Nr 65/2017

Zarządzenie nr 56/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków - Wersja archiwalna
    
Załacznik do Zarządzenia nr 56/2014

Zarządzenie nr 57/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie procedur kontroli ustalania, pobierania, dochodzenia i gromadzenia środków publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego oraz realizacji przychodów i rozchodów  - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 58/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2012 w sprawie powołania zespołu projektowego do spraw realizacji projektu Wyższe kwalifikacje - lepszy start

Zarządzenie nr 59/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., zmienionego Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 65/2013 z dnia 30.10.2013 r. oraz Zarządzeniem Starosty nr 13/2014 z 28.02.2014 r.   - Zmienione Zarządzeniem 26/2015

Zarządzenie nr 60/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 61/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 62/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2014 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Zarządzenie nr 63/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.11.2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej mającej wyłonić koncepcję koordynacji Szlaku Piastowskiego, w odniesieniu do odcinka położonego na terenie Województwa Wielkopolskiego

Zarządzenie nr 64/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.11.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji zadania pn. "Błękitna krew" promującego honorowe krwiodawstwo wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego  - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 65/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2014 rok

Zarządzenie nr 66/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2014 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. analizy warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie szpitala w Gnieźnie przy ul. 3 Maja

Zarządzenie nr 67/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.11.2014 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie   - Wersja archiwalna
     Załącznik nr 1
     Załącznik nr 2
     Załącznik nr 3
     Załącznik nr 3a
     Załącznik nr 3b
     Załącznik nr 3c
     Załącznik nr 4
     Załącznik nr 5
     Załącznik nr 6

Zarządzenie nr 68/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.11.2014 r. w sprawie nadania uprawnień dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pracujących w systemie Bestia

Zarządzenie nr 69/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora - konsultanta Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2013 rok

Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.01.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok 

Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.01.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok  

Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na ternie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013 

Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Audytora wewnętrznego  

Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji, mającej dokonać oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej lub przejętej przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, kwalifikującej się do brakowania, zabezpieczenia przebiegu niszczenia akt w sposób zgodny z przepisami prawa

Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.02.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok 

Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.02.2013 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką 

Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.02.2013 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 11/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.02.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok   

Zarządzenie nr 12/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 13/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Zmienione Zarządzeniem Nr 26/2014

     Załącznik do Zarzadzenia nr 13/2013

Zarządzenie nr 14/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok 

Zarządzenie nr 15/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.03.2013 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Zarządzeniu Nr 33/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.06.2011 r. w sprawie wdrożenia systemu/zasad przejrzystości urzędu poprzez publikowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 17/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.03.2013 r. w sprawie obowiązku opracowania, wprowadzenia i stosowania "Katalogu Usług" i "Kart Usług" świadczonych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz procedury ich aktualizacji - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 18/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.03.2013 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie  

Zarządzenie nr 19/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.03.2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat - Zmienione Zarządzeniem 32/2014 

Zarządzenie nr 20/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.03.2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za udostępnianie arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 21/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.03.2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyjaśnienia przyczyn i okoliczności niepowiadomienia Starosty Gnieźnieńskiego o wydaniu wyroku skazującego radnego Marka Szóstaka

Zarządzenie nr 22/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.04.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok

Zarządzenie nr 23/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.04.2013 r. w sprawie powołanie zespołu projektowego do spraw realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”- Zmienione Zarządzeniem nr 65/2013

Zarządzenie nr 24/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.04.2013 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 25/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.05.2013 r. w sprawie odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie
 

Zarządzenie nr 26/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.05.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 27/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.05.2013 r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie nr 28/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.05.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok   

Zarządzenie nr 29/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.05.2013 r. w sprawie powołania członków zespołu do prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego pn. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 30/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utrzymania trwałości projektów inwestycyjnych z udziałem dofinansowania zewnętrznego - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 31/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.06.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok

Zarządzenie nr 32/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie powołania członków zespołu do prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego pn. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 33/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.07.2013 r. w sprawie nadania uprawnień dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pracujących w systemie Bestia - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 34/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.07.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok  

Zarządzenie nr 35/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.07.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok

Zarządzenie nr 36/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.07.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 w sprawie powołanie zespołu projektowego do spraw realizacji projektu„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński” 

Zarządzenie nr 37/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.07.2013 r. w sprawie regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”

Zarządzenie nr 38/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.07.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.08.2011 r. w sprawie regulaminu określającego zasady przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu

Zarządzenie nr 39/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.07.2013 r. w sprawie powołania Koimisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie nr 40/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego specjalisty ds. organizacji rozwoju edukacji (SORE) w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

Zarządzenie nr 41/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji, mającej dokonać zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej Starostwa w ilości 6, 19 mb w lokalu Archiwum

Zarządzenie nr 42/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.08.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok 

Zarządzenie nr 43/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego specjalisty ds. organizacji rozwoju edukacji (SORE) w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu 

Zarządzenie nr 44/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 kwietnia 011 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 45/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.09.2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce dnia 19 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie nr 47/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.09.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2012 z dnia 06.06.2012 r. dotyczącego Zespołu Projektowego, ds. realizacji projektu :Błękitna krew” - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 48/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.09.2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce dnia 3 września 2013 r.

Zarządzenie nr 49/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego , Księgi procedur Audytu Wewnętrznego oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 50/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.09.2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego 

Zarządzenie nr 51/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.09.2013 r. w sprawie ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków, wzoru legitymacji oraz wzoru zaświadczenia, wydanych społecznym opiekunom zabytków

Zarządzenie nr 52/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.09.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2012 wprowadzającego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wyższe kwalifikacje – lepszy start” nr POKL.09.02.00-30-057/12

Zarządzenie nr 53/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.09.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok 

Zarządzenie nr 54/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.09.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora ds. promocji turystycznej w Wydziale Promocji i Rozwoju

Zarządzenie nr 55/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.09.2013 r. w sprawie przydzielenia Starszym specjalistom ds. Organizacji Rozwoju Edukacji (SORE) szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiatu gnieźnieńskiego”  

Zarządzenie nr 56/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 01.10.2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonywania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego   - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 58/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2013 r. w sprawie  dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok 

Zarządzenie nr 60/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.10.2013 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy 

Zarządzenie nr 61/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.10.2013 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie


Zarządzenie nr 62/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.10.2013 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

Zarządzenie nr 63/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok 

Zarządzenie nr 64/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2013 r. w sprawie dokonania zmiany w przydziale Starszym specjalistom ds. Organizacji Rozwoju Edukacji (SORE) szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”

Zarządzenie nr 65/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.10.2013 r. w sprawie zmiany zespołu projektowego, ds. realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński”- Zmienione Zarządzeniem Nr 13/2014

Zarządzenie nr 66/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym 

Zarządzenie nr 67/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.11.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 68/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.11.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok 

Zarządzenie nr 69/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 70/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 71/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.11.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa - Wersja archiwalna


Zarządzenie nr 72/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.11.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2013 w sprawie powołania zespołu projektowego do spraw realizacji projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - powiat gnieźnieński"

Zarządzenie nr 73/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do ewakuacji i gaszenia pożarów - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 74/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 75/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie  zmiany regulaminu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadzonego Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 17/2004 z dnia 27 maja 2004 r. zmienionego zarządzeniami Starosty Gnieźnieńskiego nr 46/2007 z dnia 24 lipca 2007 r., nr 31/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. oraz nr 43/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie nr 76/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Starostwa - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 77/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentacji służbowej w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie  - Zmienione Zarządzeniem nr 14/2018

Zarządzenie nr 78/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.12.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz określenia procedury przygotowywania materiałów do Biuletynu - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 79/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.12.2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji umowy nr 12/OP/2013 na roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czyteli w patio budynku współużytkowanego przez I LO i MPPP w Gnieźnie

Zarządzenie nr 80/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.12.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2012 wprowadzającego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wyższe kwalifikacje - lepszy start" nr POKL.09.02.00-30-057/12

Zarządzenie nr 81/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.02.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok  

Zarządzenie nr 82/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

Zarządzenie nr 83/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.12.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2013 rok  

Zarządzenie nr 84/2013 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2012 z dnia 16.08.2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wersja archiwalna  

 

 

Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2012 rok

Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.01.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.01.2012r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.01.2012r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką
 

Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.01.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24 stycznia 2012r.

Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.02.2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012


Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.02.2012r. w sprawie dokonania zmian z planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.02.2012r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.03.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Zarządzenie Nr 9/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.03.2012r. w sprawie powołania członków Komisji w celu przygotowania odboru środów trwałych przekazywanych przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowej po zakończeniu umowy użyczenia tych środków z dnia 30.04.2010r. 

Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.03.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.03.2012r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.03.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.03.2012r. w sprawie zasad i trybu przygotowywania projektów uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz obiegu projektów uchwał i uchwał podjętych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.03.2012r. w sprawie likwidacji stanowisk pracy.

Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.04.2012r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.04.2012r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji projektu „Błękitna krew” promującego honorowe krwiodawstwo wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gnieźnieński - Wersja archiwalna

Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.04.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji projektu „Błękitna krew” promującego honorowe krwiodawstwo wśród uczniów szkół Ponadgimnazjalnych, dla których powiat gnieźnieński jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.05.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.05.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.05.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - Wersja archiwalna

     Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21

     Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 21

     Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 21

     Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21

     Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 21

     Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 21

Zarządzenie Nr 22/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.05.2012r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Poiwatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2011 rok

Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.06.2012r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego, do spraw realizacji projektu "Błękitna krew" - Wersja archiwalna

Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.06.2012r. w sprawie likwidacji stanowiski pracy

Zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.06.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jendostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.06.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012

Zarządzenie Nr 28/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Zarządzenie Nr 29/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.06.2012r. w sprawie wprowadzenia do stosowania druków kancelaryjno-archiwalnych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 

Zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.07.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie oraz Regulaminu zwrotu kosztów wyposażeia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - Wersja archiwalna

     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2012 

     Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2012

Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 06.07.2012r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.07.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich 

Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.07.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 34/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17.07.2012r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką

Zarządzenie Nr 35/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.07.2012r. w sprawie archiwizowania dokumentów związanych z realizacja projektów dofinansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.07.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.07.2012r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gnieźnieńskim

Zarządzenie Nr 38/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.08.2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Zarządzenie Nr 39/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.08.2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 40/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.08.2012r. w sprawie przedłużenia kadencji Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Staroście Gnieźnieńskim

Zarządzenie Nr 41/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.08.2012r. w sprawie ustalenia dokumantacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wersja archiwalna

     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 3c do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 41/2012 

     Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 41/2012 

Zarządzenie Nr 42/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.08.2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawionego nieruchomości gruntowych pod garażami będących własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego 

Zarządzenie Nr 43/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadzonego Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 17/2004 z dnia 27 maja 2004r. zmienianego zarządzeniami Starosty Gnieźnieńskiego nr 46/2007 z dnia 24 lipca 2007r. i nr 31/2010 z dnia 14 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie - Wersja archiwalna

Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21.08.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30.12.2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym

Zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.08.2012r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce dnia 23 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr 47/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.08.2012r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 48/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29.08.2012r. w sprawie zasad wynajmu i ustalenia stawki bazowej czynszu 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie Nr 49/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.08.2012r. w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gnieźnieńskim 

Zarządzenie Nr 50/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.09.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2011 z dnia 15 wrzesnia 2011r. "przetargu" w trybie określonym w art. 701 oraz 703 - 705 Kodeksu cywilnego na sprzedaż do ze złomowania przeznacznych do likiwdacji składników majątku ruchomego Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej

Zarządzenie Nr 51/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.09.2012r. w sprawie  powołania Komisji ds. oceny posesji i zagród zgłoszonych do Powiatowego Konkursu „Posesje, zagrody Powiatu Gnieźnieńskiego w barwach lata”

Zarządzenie Nr 52/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.09.2012r. w sprawie  dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok

Zarządzenie nr 53/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce 13 września 2012 r.

Zarządzenie nr 54/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Starosty Gnieźnieńskiego nr 43/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniającego Regulamin Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 

Zarządzenie nr 55/2012 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

     Załącznik nr 1 do Zarządzanie 55/2012 - pdf

     Załącznik nr 1 do Zarządzenia 55/2012 - doc 

Zarządzenie nr 56/2012 z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 57/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok 

Zarządzenie nr 59/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 60/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów

Zarządzenie nr 61/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie rozszerzenie składu Zespołu Projektowego, do spraw realizacji projektu „Błękitna krew” - Wersja archiwalna

Zarządzenie nr 62/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Wersja archiwalna
 
Zarządzenie nr 64/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie - Wersja archiwalna
 
Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok 
 
Zarządzenie nr 66/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 
Zarządzenie nr 67/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  
 
Zarządzenie nr 68/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 

Zarządzenie nr 69/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Szydlarski Mariusz

Zarządzenie nr 70/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Kucharska-Kochańska Jolanta 
 
Zarządzenie nr 71/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Maciejewski Zbyszko  
 
Zarządzenie nr 72/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Piotrowskiego Wiktora 
 
Zarządzenie nr 73/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Kaźmierczaka Macieja
 
Zarządzenie nr 74/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Grabską Walentynę
 
Zarządzenie nr 75/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Ignasiak Dorotę 
 
Zarządzenie nr 76/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie p. Zielińską Ewę
 
Zarządzenie nr 77/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dotyczące „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II obszar B,D”
 
Zarządzenie nr 78/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2012 rok  
 
 
 
 
 

Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2011 rok

Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.01.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2008 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2008r. dotyczącego powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie

Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.01.2011r. w sprawie  obowiązku opracowania, wprowadzenia i stosowania Katalogu Usług i Kart Usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz procedury ich aktualizacji

Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.02.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2008 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.11.2008r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie zmienione Zarządzeniem Nr 1/2001 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.01.2011r.

Zarządzenie nr 4/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.02.2011r. w sprawie powołania Komisji doradczej ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.02.2011r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11.02.2011r. w sprawie powołania komisji odbioru zadania PRL IIAa/59 pn.: „Budowa i rozbudowa boisk sportowych przy placówkach oświatowych powiatu gnieźnieńskiego. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, boiska sportowego z tymczasowym zadaszeniem w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20”

Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.02.2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i mieszkańca domu pomocy społecznej w 2011 roku

Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.03.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Zarządzenie nr 9/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.03.2011r. w sprawie powołania zespołu celem dokonania oceny ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
 
Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 09.03.2011r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w  Zarządzeniu nr 45/2010 Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 1.12.2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2010 Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 5.11.2010r. w sprawie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28.03.2011r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidacji pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie