logo
logo bip

Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Gnieźnieńskiego 

Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia 46/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych 

Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  

Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 

Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania koncepcji i strategii inwestycyjnych 

Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora Danych Osobowych 

Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu obrony cywilnej powiatu gnieźnieńskiego

Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków zespołu do prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021 - 2027/2030

Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu refundacji kosztów wyposażenia nlub doposazenia stanowiska pracy

Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw optymalizacji rozliczeń i sprawozdawczości z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poznaniu oraz kosztów funkcjonowania poszczególnych oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 4/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 

Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 

Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok 

Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 20.05.2019 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych 

Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15.10.2019 r. w sprawie: zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji 

Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansów  

Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 

Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020

Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ,,Terminarza przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub osoby na samodzielnych stanowiskach pracy w roku 2020"

Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za 2019 rok

Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania zabiegów ratowniczych zwalczajacych i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie Gmin: Niechanowo i Witkowo Powiat Gnieźnieński, zagrożonych przez organizmy szkodliwe - chrabąszcza majowego

Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych

Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie 

Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania uprawnień dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pracujących w systemie Bestia

Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23.08.2019 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz działania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. (zmienione Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego nr 68/2020 z dnia 13 sierpnia 2020)

Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych 

Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 49/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie  

Zarządzenie Nr 52/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inforkatyka w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym 

Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie  

Zarządzenie Nr 54/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji

Zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu staży/praktyk zawodowych w ramach projektu ,,Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynej pracy" wprowadzonego Zarządzeniem nr 65/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.07.2019

Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 58/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania i gromadzenia materiałów do projektu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2021 rok dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 59/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie zasad i trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym

Zarządzenie Nr 60/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 61/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na satnowisko inspektora w Wydziale Inwestycji

Zarządzenie Nr 64/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gnieźnieńskim

Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji

Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 68/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 69/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego nr 17/2004 z 27.05.2004 r. powołującego Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną jako organu doradczego Starosty Gnieźnieńskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zarządzenie Nr 70/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia kadencji Powiatowej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Staroście Gnieźnieńskim

Zarządzenie Nr 71/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadzonego Zarządzeniem Starosty gnieźnieńskiego nr 17/2004 z 27.05.2004 r. ,zmienionego zarządzeniami Starosty Gnieźnieńskiego nr 46/2007 z 24.07.2007, nr 31/2010 z 14.07.201 oraz nr 43/2012 z 21.08.2012

Zarządzenie Nr 72/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie 

Zarządzenie Nr 73/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania wizji lokalnej w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym i zakończeniem rekultywacji terenów rolnych złoża kruszywa naturalnego ,,WYMYSŁOWO NS II”

Zarządzenie Nr 74/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 75/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy staroście Gnieźnieńskim

Zarządzenie Nr 76/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2019 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.03.2019 r w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego zarządzeniem nr 109/2019 starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.10.2019 r.

Zarządzenie Nr 77/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 78/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 79/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansnowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promcji zatrudnienia, łągodzenia skutków bezrobocia i i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 80/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Zarządzenie Nr 81/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansnowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok 

Zarządzenie Nr 82/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie Nr 83/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie spełniania ustawowych przesłanek ochrony, zmiany lub zniesienia klauzuli tajności

Zarządzenie Nr 84/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie  wprowadzenia planu finansnowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promcji zatrudnienia, łągodzenia skutków bezrobocia i i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 85/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych zmian w zakresie obłsugi interesantów i funkcjonowania Starostwa Powiatowego Gnieźnie

Zarządzenie Nr 86/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 87/2020 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansnowego Funduszu Pracy w roku 2020 na realizację programów na rzecz promcji zatrudnienia, łągodzenia skutków bezrobocia i i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie