logo
logo bip
Rejestr Zarządzeń Starosty Gnieźnieńskiego - 2016 rok

Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.01.2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - wersja archiwalna

Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 05.01.2016 r. w sprawie ustalenia nadzoru nad wydziałami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i jednostkami organizacyjnymi

Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskeigo z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego Zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r. oraz Zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r.- Zmienione Zarządzeniem Nr 28/2016

Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 08.01.2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowewgo Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonych Zarządzeniem nr 12/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2014r.

Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.01.2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. analizy zasobów majątkowych przyjętych przez Towarzystwo Miłośników Gniezna od Powiatu Gnieźnieńskiego na podstawie umowy użyczenia z dnia 16 maja 2012 r.

Zarządzenie nr 47/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 22.08.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Zarządzenie nr 48/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13.09.2016 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 49/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 14.09.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 50/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.09.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Rolnictwa.

Zarządzenie nr 51/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.09.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 03.10.2016 r. w sprawie: ustalenia dnia 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie nr 53/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.10.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 54/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 55/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie: pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 56/2016 Starosty Gnieźnieńskiego  z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczana inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 57/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: inwentaryzacji składników majatku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zarządzenie nr 58/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.- Zmienione Zarządzeniem nr 60/2017 z dnia 24.10.2017 r.

Zarządzenie nr 59/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.10.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku. - Zmienione Zarządzeniem  nr  61/2017 z dnia 24.10.2017 r. 

Zarządzenie nr 60/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 24.10.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz wydawanych decyzji i zgłoszeń przez Starostę Gnieźnieńskiego.

Zarządzenie nr 61/2016  Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.11.2016 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji "Zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku szkolnego na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej 106".

Zarządzenie nr 62/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.11.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na 2016 rok

Zarządzenie nr 63/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko inspektora ds. funduszy europejskich i kontaktów z przedsiębiorcami w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Zarządzenie nr 64/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 74/2015 Starosty Gnieźnieńskeigo z dnia 11.09.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru prawidłowości wykonania zadania przez ZOZ w Gnieźnie wynikającego z umowy o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego zmienionego Zarządzeniem nr 99/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.11.2015 r., Zarządzeniem nr 103/2015 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 10.12.2015 r., Zarządzeniem nr 3/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 07.01.2016 r. oraz Zarządzeniem nr 28/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 04.05.2016 r. - Zmienione  Zarządzeniem nr 17/2017

Zarządzenie nr 65/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie: powołania zespołu do spraw przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w konkursie nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Zarządzenie nr 66/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 12.12.2016 r. w sprawie: dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki organizacyjnej na rok 2016.

Zarządzenie nr 67/2016 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 19.12.2016 r. w sprawie: powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gnieźnie na kadencję w latach 2016-2020.