logo
logo bip
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie miast: Gniezno, Witkowo i Trzemeszno."


Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU I PRACOWNI KOMUNIKACJI W JĘZYKACH OBCYCH W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
SIWZ I ZAŁĄCZNIKI 3,5
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ II
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ III
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ IV
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ V
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ VI
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ VII
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - JEDZ_PG_PN3_18
INSTRUKCJA POBRANIA I PRZYGOTOWANIA JEDZ

17.10.2018 r.  

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

07.11.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

27.11.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

07.12.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

14.12.2018 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZ. II CZ. VII
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZ. III CZ. V

14.12.2018 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZ. I

20.12.2018 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZ.VI

21.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. IV

22.01.2019r.

ZAKUP WYPOSAŻENIA STANOWISK EGZAMINACYJNYCH I DOPOSAŻENIE PRACOWNI NAUKI ZAWODU W CKP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
SIWZ I ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ II
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ III
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ IV
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ V
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ VI
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - JEDZ_PG_PN4_2018
INSTRUKCJA POBRANIA I PRZYGOTOWANIA JEDZ
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY

17.10.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

26.10.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

09.11.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28.11.2018 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZ. II
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. I, V, VI

16.01.2019 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. III

23.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT CZ.VI

29.01.2019 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. IV

31.01.2019 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ.VI

20.02.2019 r. 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT CZ. VI

07.03.2019 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

07.03.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA:

„Dostawę portalu powiatowego z e-usługami publicznymi"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych
Załącznik nr 6 - Wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych"


Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych"

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa portalu powiatowego z e-usługami publicznymi"

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych"

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA:

„Rozbudowa narzędzi wraz z konwersją bazy danych i szkolenia"

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

 

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych
Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Rozbudowa narzędzi wraz z konwersją bazy danych i szkolenia"

 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU I PRACOWNI KOMUNIKACJI W JĘZYKACH OBCYCH W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
SIWZ I ZAŁĄCZNIKI 3,5,6
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ II
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ III
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ IV
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ V
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ VI
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ VII
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ VIII
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ IX
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ X
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - JEDZ 
INSTRUKCJA POBRANIA I PRZYGOTOWANIA JEDZ
JEDZ_PG_PN2_18

05.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
17.08.2018 r. 

Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie
12.09.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania
12.09.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania
19.09.2018 r. 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
27.09.2018 r. 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa portalu powiatowego z e-usługami publicznymi"

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, USŁUG INFORMATYCZNYCH ORAZ WDROŻENIE I URUCHOMIENIE E-USŁUG W RAMACH PROJEKTU PN.:WDROŻENIE ZAAWANSOWANYCH E-USŁAG DLA KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W GNIEŹNIE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 3  - FORMULARZ - OPIS PRZEDMIOTU OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW I USŁUG
ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB 
NR 7 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
06.07.2018 R.

08.08.2018 R.
08.08.2018 R. 
21.08.2018 R.

21.08.2018 R.

10.09.2018 r. 

31.10.2018 r.

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa portalu powiatowego z e-usługami publicznymi"


ZAPYTANIE W SPRAWIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP WYPOSAŻENIA STANOWISK EGZAMINACYJNYCH I DOPOSAŻENIE PRACOWNI NAUKI ZAWODU W CKP


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ I ZAŁĄCZNIKI 1, 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.I
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.II
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.III
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.IV
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.V
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.VI
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.VII
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.VIII
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.IX
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
JEDZ_PG_PN_18
INSTRUKCJA  WYPEŁNIENIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA JEDZ
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (PROJEKT UMOWY)

13.06.2018 r.

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA
 13.06.2018 r. 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NR 1
20.06.2018 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NR 2
28.06.2018 r. 

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NR 2 - uzupełnienie
19.07.2018 R.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NR 3
06.07.2018 R.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NR 4
13.07.2018 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
26.07.2018 r. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
06.09.2018 r. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
12.09.2018 r. 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
12.09.2018 r. 

Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:
"Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych"
Zapytanie w sprawie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU I PRACOWNI KOMUNIKACJI W JĘZYKACH OBCYCH W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
SIWZ I ZAŁĄCZNIKI 1,3,5,6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.I
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.II
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.III
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.IV
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.V
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.VI
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.VII
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.VIII
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.IX
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZ.X
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
JEDZ_PG_PN_18

28.02.2018r.

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

23.03.2018r.

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

28.03.2018r.

Zapytanie i odpowiedzi do SIWZ

04.04.2018r. 

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

09.04.2018r.


Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w specyfikacji technicznej dla wszystkich części zamówienia, podał minimalne parametry równoważności.


Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 18.04.2018r. godz. 10:00


Ogłoszenie sprostowanie

09.04.2018r.

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

11.04.2018r.


18.04.2018r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

25.05.2018 R.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Skanowanie i archiwizacja dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie operatów geodezyjno-kartograficznych oraz zarysów i map katastralnych, a także nadanie zeskanowanym dokumentom numerów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zaktualizowanie systemu o niewpisane operaty do ewidencji zasobu"

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacja z otwarcia ofert


Oświadczenie grupa kapitałowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP NA USŁUGĘ:

„Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na części terenu powiatu gnieźnieńskiego"


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - warunki techniczne
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich
Załącznik nr 5 - wzór umowy


Informacja z otwarcia ofert
Oświadczenie grupa kapitałowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

 

"Skanowanie i archiwizacja dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie operatów geodezyjno-kartograficznych oraz zarysów i map katastralnych, a także nadanie zeskanowanym dokumentom numerów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zaktualizowanie systemu o niewpisane operaty do ewidencji zasobu"

 

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

ZAPYTANIE W SPRAWIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wartość szacunkową zamówienia:

 

"Skanowanie i archiwizacja dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie operatów geodezyjno-kartograficznych oraz zarysów i map katastralnych, a także nadanie zeskanowanym dokumentom numerów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zaktualizowanie systemu o niewpisane operaty do ewidencji zasobu"

 

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

ZAPYTANIE W SPRAWIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 2 - WARTOŚĆ SZACUNKOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe

Zakup usług promocji projektu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - wzór umowy


Odpowiedzi na pytania zadane w powyższym postępowaniu

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej

 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty w wersji edytowalnej

Gniezno, 1 grudnia 2017 r.

 

Powiat Gnieźnieński
NlP 784-245-25-51
w imieniu którego działa:
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie 
 al. Reymonta 21 b,62-200 Gniezno
projekt_geodezja@powiat-gniezno.pl
reprezentowany przez:
Sławomira Macioła - Dyrektora

 

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup usług promocji projektu

 

projekt „Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego" realizowany w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

 


Lp.  Nazwa i adres  Cena ofertowa
netto 
Cena ofertowa
brutto 
1.  LUXURYCARE&MORE
Sp. z o.o. ul.
Cyfrowa 6
71-441 Szczecin 
39 470,00 zł  48 548,10 zł 
2. PHIN Consulting Sp. z o.o.
ul. Czestochowska 63
93-121 Łódź 
48 795,00 zł  60 017,85 zł 


Informacja o wyniku postępowania

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dostawa baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 - formularz oferty
Załącznik nr 3 - wzór umowy

 


Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie grupa kapitałowa

 

Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert

 

Sprostowanie uzupełnienia informacji z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 3 lat pomieszczenia położonego w siedzibie Starostwa, przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, z przeznaczeniem na cele handlowe, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 1022/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.
Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku i ma powierzchnię 14,86 m2.
Stawka wyjściowa czynszu najmu wynosi 39,14 zł/m2 +VAT miesięcznie.
Wynajmujący nie przewiduje możliwości podnajmu pomieszczenia.

Do ustalonej w wyniku przeprowadzonego przetargu wysokości czynszu, najemca będzie zobowiązany ponosić koszty związane z dostarczeniem mediów.
Czynsz z tytułu najmu płatny będzie miesięcznie.
Czynsz będzie aktualizowany corocznie od 1 stycznia do kwoty określonej na dany rok w uchwale Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
Umowa najmu zostanie zawarta na okres do trzech lat z możliwością wypowiedzenia za 3- miesięcznym okresem, ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego okresu wypowiedzenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wyjściowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 w Gnieźnie (sala nr 1.40).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 19  w godz. od 7:30 do 15:30.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA "ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH"


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7-11 do SIWZ

09.11.2016r. 

Informacja z otwarcia ofert

17.11.2016r.

Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na najem na okres 3 lat, stanowisk w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe i pomieszczenia z przeznaczeniem na cele handlowe.

Gniezno, 26.08.2011 r.
 
Informacja o wyniku przetargu
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podaje informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego:
1.    W dniu 26 sierpnia 2011 roku o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, sala nr 1.40, odbył się przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 3 lat trzech stanowisk w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe i pomieszczenia z przeznaczeniem na cele handlowe.
2.    Przedmiotem przetargu było:
- Stanowisko nr 1 w pomieszczeniu na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m² z zapewnieniem dojścia do stanowiska nr 2 i stanowiska nr 3, w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25/2, objętej KW 8880, położonej w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.
W przetargu uczestniczyła 1 osoba.
- Stanowisko nr 2 w pomieszczeniu  na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m² z zapewnieniem dojścia do stanowiska nr 3, w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25/2, objętej KW 8880, położonej w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.
W przetargu uczestniczyły 2 osoby.
- Stanowisko nr 3 w pomieszczeniu  na cele ubezpieczeniowe o powierzchni 2,96 m² , w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25/2, objętej KW 8880, położonej w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.
W przetargu uczestniczyły 2 osoby.
- pomieszczenie z przeznaczeniem na cele handlowe o powierzchni 14,86 m², w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25/2, objętej KW 8880, położonej w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.
W przetargu uczestniczyła 1 osoba.
3.    Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu za najem pomieszczeń na cele ubezpieczeniowe wynosiła 50 zł/m² + VAT oraz 25 zł/m² + VAT za najem pomieszczenia z przeznaczeniem na cele handlowe.
4.    W przetargu osiągnięto najwyższą kwotę miesięcznego czynszu za najem:
- stanowiska nr 1 na cele ubezpieczeniowe w wysokości 55,00 zł/m² + VAT
- stanowiska nr 2 na cele ubezpieczeniowe w wysokości 80,00 zł/m² + VAT
- stanowiska nr 3 na cele ubezpieczeniowe w wysokości 160,00 zł/m² + VAT
- pomieszczenia na cele handlowe w wysokości 30,00 zł/m² + VAT.
5.    Najemcami zostali: stanowiska nr 1 p. Agata Tomczyk Agent Ubezpieczeniowy PZU, stanowiska nr 2 p. Dorota Wacławek pełnomocnik Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, stanowiska nr 3 p. Dorota Wacławek pełnomocnik Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, pomieszczenia na cele handlowe p. Elżbieta Biskup - Kałwak prowadząca Agencję Reklamową i Biuro Ogłoszeń.
6.    Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym.
 
 
 
 
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni ( od 26.08.2011 r. do 01.09.2011 r.) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (parter) oraz umieszczenie na stronie BIP.