Zwołanie nadzwyczajnej XXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XXII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 26.04.2012 r.