Zwołanie XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXII sesja Rady Powiatu 31.01.2013 r.