Zwołanie XXXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXIII Sesja Rady Powiatu 27.02.2013 r.