Zwołanie XLI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie XLI sesji Rady Powiatu 27.09.2013 r.