Zwołanie XLVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie XLVIII sesji Rady Powiatu na 27.03.2014 r.