Zwołanie XLIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie XLIX sesji Rady Powiatu na 29.04.2014 r.