Zwołanie nadzwyczajnej LII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zwołanie sesji Rady Powiatu na 09.09.2014 r.