Radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji 2014 - 2018


Dariusz Igliński

  Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji 2014 - 2018

 

Tadeusz Pietrzak

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji 2014 - 2018


Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Marian Pokładecki

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji 2014 - 2018

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Beata Tarczyńska

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego


Członek Komisji Finansowej

Jerzy Berlik

Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego


Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Gaweł Robert

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieński

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
od 01.12.2014 r.
do 09.11.2015 r.

Monika Twardowska

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego


Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

   

Rafał Skweres

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego


Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska       

 

Robert Andrzejewski

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Zbigniew Bręklewicz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Leszek Figaj

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

        

 

Rajmund Gąsiorek

 Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Telesfor Gościniak

 Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu   

Marek Gotowała

Przewodniczący Komisji Finansowej


Członek Komisji Rewizyjnej

Jacek Kowalski

Członek Komisji Rewizyjnej


Członek Komisji Finansowej

Piotr Kujawski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Kwapich

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowej

   

Maciej Łykowski

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej


Członek Komisji Infrastruktur, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Makohoński

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Rewizyjnej

Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
od 01.12.2014 r.
do 13.01.2015 r.

Ewa Mądra

Członek Komisji Finansowej

Dariusz Pilak

Członek Komisji Rewizyjnej


Członek Komisji Finansowej

Radosław Sobkowiak

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 

Rafał Spachacz

Członek Komisji Rewizyjnej


Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Piotr Staszczak

Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

      

Natasza Szalaty

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Członek Komisji Rewizyjnej


Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

od 29.01.2015 r.

 

Stanisław Szczepański

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Edward Załęski

Członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej


Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

     

Krystyna Żok

Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

       Włodzimierz Pilarczyk
Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Finansowej


Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
od 26.11.2015 r.