Postanowienie Nr 9/15 Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2015 r.