Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań radnych V Kadencji (2014 - 2018)

Rejestr zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader. Treść oraz odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych ze względu na objętość dostępna jest do wglądu w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.