Protokół z nadzwyczajnej XVIII sesji

Protokół zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

Protokół z nadzwyczajnej XVIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu 25.01.2016 r.