Protokół z XXVI sesji

Protokół zapisany jest w formacie PDF- jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępnione są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23.06 i 27.06 2016 r .