I Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 22 listopada 2018r .

 1. Zmiana porządku obrad zgłoszona przez Radnego Dariusza Pilaka 
 2. Wniosek formalny Radnego Marcina Makohońskiego 
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w 5-cio osobowym składzie
 4. Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu 
 5. Skład Komisji Skrutacyjnej
 6. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodiczących Rady powiatu VI Kadencji
 9. Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego  
 10. Uchwała w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego  
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 12. Zamknięcie listy kandydatów na Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego  
 13. Uchwała w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego 
 14. Uchwała w sprawie: wyoru Wicestarosty Powiatu Gnieźnieńskiego 
 15. Uchwała w sprawie: wyboru etatowego członka Zarządu 
 16. Uchwała w sprawie: wyboru nieetatowego członka Zarządu  
 17. Uchwała w sprawie: wyboru nieetatowego członka Zarządu 
 18. Zamkięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej 
 19. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komijsi Rewizyjnej
 20. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej  
 21. Zamkniecie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 22. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
 23. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Finansowej  
 24. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Finansowej 
 25. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Infrastruktury
 26. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komijsi Oświaty, Kultury i Sportu   
 27. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
 28. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
 29. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
 30. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej 
 31. Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 32. Zamknięcie listy kandydatów na członków komijsij Bezpieczeństwa i porządku Publicznego 
 33. Uchwała w sprawie: powołania stałych Komisji Rday Powiatu Gnieźnieńskiego 
 34. Kandydatura Radnego Roberta Andrzejewskiego na Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej 
 35. Kandydatura Radnego Marcina Makohońskiego na Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej  
 36. Kandydatura Radnego Radosława Sobkowiaka na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
 37. Kandydatura Radnego Marka Fotowały na Przewodniczącego Komisji Finanowej  
 38. Kandydatura Radnego Rajmunda Gąsiorka na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
 39. Kandydatura Radnej Danuty Winiarskiej na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej  
 40. Kandydatura Radnej Marii Kocoń na Przewodniczącą Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
 41. Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczących Komisji  
 42. Uchwała w sprawie: wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji