III Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.

  1. Przedstawienie porządku obrad. 
  2. Uchwała w sprawie: określania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
  3. Uchwała w sprawe: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019 wraz z autopoprawką. 
  4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu gniexnieńskiego na lata 2019-2031 wraz z autopoprawką