IV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 20 grudnia 2018r.

  1. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2018r.
  2. Uchwała w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019. 
  3. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komijsi Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2019.
  4. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji Finansowej Rday Powiatu Gnieźnieńskiego na 2019 rok. 
  5. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komijsi Zdrowie, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2019 rok. 
  6. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gniexnieńskiego na 2019 rok.
  7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady powiatu Gnieźnieńskiego na 2019 rok.  
  8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komijsi Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2019 rok.
  9. Wniosek formalny Pana Starosty Piotra Gruszczyńskiego dotyczacy zakończenia dyskusji.
  10. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.