Protokół z LVI sesji

Protokół zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Rearder lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Protokół z LVI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r.