IX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 25.04.2019 r.

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2019 r.
3. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargii Pani M.G. z dnia 27 marca 2019 r. na działalność i decyzje dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy.
4. Wniosek formalny Radnego Radosława Sobkowiaka
5. Wniosek formalny Radnego Marcina Makohońskiego 
6. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/28/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2019 rok.
7. Wniosek formalny Radnego Radosława  Sobkowiaka