XIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.

  1. Przedstawienie porządku obrad 
  2. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie. 
  3. Wniosek formalny Radnego Mariana Pokładeckiego.
  4. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gnieźnie. 
  5. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
  6. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za lata 2019-2031.
  7. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031.
  8. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku.
  9. Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na badania archeologiczne na wzgórzu Lecha w Gnieźnie.