Protokół z IX sesji

Protokół jest zapisany w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Adobe Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

Protokół z IX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 25 kwietnia 2019 r.