Protokół z Xi sesji

Protokół zapisany jest w formacie pdf - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

Protokół z XI Sesji  Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 30 maja 2019 r.