Protokół z nadzwyczajnej XII sesji

Protokół zapisany jest w formacie pdf - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader lub podobnego. Załączniki ze względu na objętość udostępniane są w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 


Protokół z nadzwyczajnej XII Sesji  Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 04 czerwca 2019 r.