XVI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.

  1.  Przedstawienie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019 - 2031.
  3. Autopoprawka 
  4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2019 roku. 
  5. Uchwała w sprawie: wyrażenie zgody na wynajęcie/dzierżawę pomieszczeń w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie przy ul. św. jana 9 na pracownie RTG oraz przy ul. 3 Maja 37 na pracownię RTG i TK, na okres 5 lat.
  6. Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargii Pana W.K z dnia 24 lipca 2019 r. na działanie PCPR w Gnieźnie.