XVIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI Kadencji z dnia 24 października 2019 r.

  1. Zmiana doporządku obrad zgłoszona przez Starostę. 
  2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 września 2019 r. 
  3. Uchwała w sprawie: zakończenia współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Prowincją di Forli-Cesena. 
  4. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/292/2013 Rday Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego owiatnieźnieńskiego na lata 2014-2020.
  5. uchwała w sprawie: trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż Powiat Gnieźnieńskin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
  6. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie. 
  7. Uchwała w sprawie: rozpatzrenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego  z dnia 31 lipca 2019 r. w interesie publicznym.