Osoby i organy sprawujące funkcję

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor CUW w Gnieźnie

dr inż. Renata Rasińska

Telefon: 61 4240749

Adres e-mail: renata.rasinska@powiat-gniezno.pl