XXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 20.03.2020

1.Głosowanie ilości członków Komisji Konkursowej 

2.Zamknięcie listy kandydatów.

3. Głosowanie nad kandydaturą Pana  Edwarda Załęskiego

4. Głosowanie nad kandydaturą Pana Marcina Makohońskiego

5. Głosowanie nad kandydaturą Pana Jacka Kowalskiego

6. Głosowanie nad kandydaturą Pani Anny Jung

7. Głosowanie nad kandydaturą Pana Jaromira Dziela 

8. Głosowanie nad kandydaturą Pana Radosława Sobkowiaka

9. Głosowanie nad kandydaturą Pani Nataszy Szalaty

10.Głosowanie nad kandydaturą Pana Mariusza Mądrowskiego

11. Głosowanie  kandydatury na przewodniczącego komisji

12. Głosowanie uchwały w sparwie: powołania Komisji Konkirsowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

13. Głosowanie zmiany do porządku obrad polegajacej na ściągnięciu projekty uchwąły w sprawie: zmiany uchwały nr LI/398/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie i nadania jej statutu.

14. Głosowanie uchwały w sptawie: połączenia Domu Dziecka w Gnieźnie i domu dziecka funkcjonującego jako Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie

15. Glosowanie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Mąłgorzaty K. z dnia 21 kutego 2020 roku bna działanie dyrektora CUW

16. Głosowanie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnienskiego w 2020 roku