XXVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 02 lipca 2020 r. II cz

1. Wybór sekretarza obrad

2. Głosowanie zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady

3. Zmiana do projektu uchwały w sparwie udzielenia zarządowi wotum zaufania.

4. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania

5. Zmiana do projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

6. Projekt uchwały w sparwie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego

7. Zmiana do projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarzadowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytuły wykonania budżetu za 2019 rok

 8. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

9. Projekt uchwały w sparwie: petycji w interesie publicznym złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5g: stop zagrożeniu zdrowia i życia

10. Projekt uchwały w sprawie: petycji w interesie publicznym złożonej przez grupę mieszkańców miasta Gniezna i gminy Gniezno dotyczącej działań majacych na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nt 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie

11. Zmiana do uchwały w sprawie:petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

12. Projekt uchwały w sprawie: petycji Renaty Sutor złożonej w interesie publiczny, w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego