Zwołanie XIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XIII sesja Rady Powiatu 27.10.2011