Zwołanie IV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

IV sesja Rady Powiatu 27 stycznia 2011 r.