Zwołanie VIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

VIII sesja Rady Powiatu 28 kwietnia 2011 r.