Zwołanie nadzwyczajnej X sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna X sesja Rady Powiatu 14.06.2011