Zwołanie XIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XIV sesja Rady Powiatu 24.11.2011