Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań radnych III Kadencji (2006 - 2010)

Rejestr zapisany jest w formacie PDF - jego odczytanie wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader. Treść oraz odpowiedzi na interpelacjie, wnioski i zapytania radnych ze względu na objętość dostępna jest do wglądu w Biurze Rady Powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

rejestr interpelacji, wniosków i zapytań radnych