Podstawa prawna działania

UCHWAŁA NR 84/365/71 Z DNIA 18 GRUDNIA 1971 R. PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W GNIEŹNIE W SPRAWIE PRZEMIANOWANIA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ W GNIEŹNIE NA SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W GNIEŹNIE.


AKT PRZEKSZTAŁCENIA NA MOCY DECYZJI STAROSTY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO Z DNIA 8 KWIETNIA 1999 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GNIEŹNIE UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 16.


AKT ZAŁOŻYCIELSKI NA MOCY DECYZJI STAROSTY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO  Z DNIA 8 KWIETNIA 1999 R. W SPRAWIE ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPECJALNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GNIEŹNIE UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 16.


AKT ZAŁOŻYCIELSKI NA MOCY DECYZJI STAROSTY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO Z DNIA 8 KWIETNIA 1999 R. W SPRAWIE ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GNIEŹNIE UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 16.


AKT PRZEKSZTAŁCENIA NR 0663-22/02. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XL/240/2002 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO Z DNIA 28 LUTEGO 2002 ROKU W SPRAWIE: PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PRZEZ POWIAT GNIEŹNIEŃSKI W SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE.


UCHWAŁA NR XV/123/2004 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2004 R. W SPRAWIE: POWOŁANIA TRZYLETNIEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W SPEACJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GNIEŹNIE UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 16.


UCHWAŁA NR XXXVI/308/2006 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO Z DNIA 29 MAJA 2006 R. W SPRAWIE: ROZWIĄZANIA ZESPOŁÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GNIEŹNIE UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 16.