Struktura organizacyjna

  W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Nr 14 Specjalna (oddziały Gimnazjum do 31.08.2019)

- Branżowa Szkołą I stopnia Nr 14 Specjalna (oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej do 31.08.2019)

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

- Internat

- Warsztaty Szkolne

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka