logo
logo bip
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Czas pracy

Urząd jest czynny tylko w dni robocze w następujących godzinach:
7:30 - 15:30

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przygotowywanie danych i materiałów kartograficznych do zgłaszanych robót przez osoby fizyczne i prawne.
Pokój nr 4, tel. (61) 426-46-88 w. 44
Obsługa interesanta w dni robocze godz. 7:30 - 15:30
Korespondencje dotyczącą tylko ODGiK w Gnieźnie
prosimy wysyłać na adres e-mail :
geodezja@powiat-gniezno.pl
 
Zgłoszenie robót geodezyjnych drogą elektroniczną - iKERG
www: iKERG

 
 

 

Współrzędne do robót geodezyjnych
e-mail: wspolrzedne.geodezja@powiat-gniezno.pl
 
Wnioski:
 

DZIAŁ OBSŁUGI ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

1. Wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów w oparciu o księgi wieczyste na zlecenie osób fizycznych i prawnych.
2. Udostępnianie danych ewidencyjnych właścicielom i użytkownikom.
 
Wnioski
 
Pokój nr 2, tel. (61) 426-46-88 w. 21

 
Wnioski:
 

Zlecenie uzgodnień projektowych

W Zespole Uzgadniania Dokumentacji nadaje się cechy dokumentu opracowaniom geodezyjnym (klauzula) oraz dokonuje uzgodnień dokumentacji projektowych.
 
Dokumenty wymagane do uzgodnień projektowych:
  1. trzy egzemplarze mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem terenu (2 lata ważności) z klauzulą i z wniesionym projektem,
  2. warunki techniczne danej branży,
  3. prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  4. szkic poglądowy.
Projekty do uzgodnień można składać:
pokój nr 23, tel. (61) 426-46-88 w. 35

 
  • Wniosek o uzgodnienie dokumentacji (Word , PDF )

Zaświadczenia dla KRUS lub ZUS

Zaświadczenia dla tzw. "renty rolniczej" o posiadaniu gospodarstwa rolnego (KRUS)
Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego - tzw. "praca u rodziców" (Kapitał początkowy ZUS)
Pokój nr 2, tel. (61) 426-46-88 w. 49, 52, 53

Opłaty za wieczyste użytkowanie

Wysokość opłat, naliczanie opłat, terminy płatności
Pokój nr 15, tel. (61) 426-46-88 w. 27

Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej 
Wniosek w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości


Uwłaszczenia

Uwłaszczenia na grunt dożywotni lub grunt pod budynkami w zamian za gospodarstwo przekazane na rzecz Skarbu Państwa.
Pokój nr 14, tel. (61) 426-46-88 w. 39