logo
logo bip
Organy i osoby sprawujące władze

Osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Ewa Przybylska
Główny Księgowy - Aleksandra Rataj
Kierownik administracyjno-gospodarczy - Małgorzata Najmowicz