logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

 

 

CENTRUM  KULTURY „SCENA TO DZIWNA” ZOSTAŁO POWOŁANE

 

UCHWAŁĄ NR XXXVI/293/2009

RADY  POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

z dnia 28 maja 2009 r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 12 pkt  8 lit. „i” oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami)

 i art. 9, art.11, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami).